ลดภาระค่าใช้จ่ายลงด้วยรถมือสอง

ลดภาระค่าใช้จ่ายลงด้วยรถมือสอง

การมีรถยนต์เป็นยานพาหนะส่วนตัวนับว่าเป็นการสร้างความสะดวกสบายให้กับการเดินทางที่นับวันก็ยิ่งเต็มไปด้วยความเร่งรีบได้ ยิ่งในกรณีที่ต้องเดินทางออกไปยังต่างจังหวัดบ่อย ๆ ทั้งเพื่อหน้าที่การงาน การท่องเที่ยว หรือแม้แต่ภาระทางครอบครัวนั้น การใช้รถยนต์ส่วนตัวก็ยังคงเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายกว่ารถสาธารณะเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะไม่สามารถเลือกเส้นทางหรือระยะเวลาในการออกเดินทางได้ตามความต้องการแล้ว ยังอาจเกิดเหตุล่าช้าจากการมาช้าของรถขนส่ง หรือการที่จะต้องจอดแวะส่งผู้โดยสารรายอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมถึงความลำบากในการแวะเข้าห้องน้ำ หาอาหารรับประทาน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะหมดไปหากมีรถยนต์ส่วนตัวมาใช้งาน แต่การจะซื้อรถใหม่มาใช้งานนั้นก็อาจก่อให้เกิดภาระทางการเงินกับผู้ที่เป็นเจ้าของรถได้ง่าย ดังนั้นการพิจารณาใช้รถมือสองแทนก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางที่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของได้ ด้วยประโยชน์ทางการเงินดังต่อไปนี้

  1. ราคาที่ประหยัดกว่า โดยมากเมื่อรถยนต์ถูกนำมาจำหน่ายในสภาพของรถยนต์มือสองนั้น รถยนต์คันนั้นก็จะมีราคาถูกกว่ารถมือหนึ่งที่ออกจากศูนย์บริการเป็นอย่างมาก ดังนั้นการพิจารณาเลือกซื้อรถมือสอง จึงนับเป็นทางเลือกที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อนโตจากการซื้อรถมือหนึ่งได้ดี ซึ่งภาระนี้อาจผูกพันเป็นระยะเวลานานเป็น 10 ปีได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเมื่อผ่อนค่ารถยนต์มือหนึ่งเสร็จ รถที่ซื้อมาก็หมดสภาพที่ดีเสียแล้ว ซึ่งแตกต่างจากราคาของรถยนต์มือสองที่ถูกกว่าสูงสุดถึงหลักแสนบาท อันจะเป็นการลดภาระทางการเงินได้มากโดยเฉพาะในกรณีของผู้ที่อาศัยเพียงเงินเดือนอย่างเดียว ที่มีขีดความสามารถในการจัดการภาระทางการเงินอันจำกัด การลดภาระทางการเงินก้อนใหญ่เช่นนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการออมเงิน หรือนำเงินที่เหลือไปลงทุนสร้างรายได้เสริมด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย
  2. ภาระทางภาษีที่ลดลง เนื่องจากภาษีรถยนต์นับเป็นภาระทางการเงินที่เจ้าของรถยนต์ทุก ๆ คนจะต้องรับผิดชอบ โดยอัตราการคำนวณภาษีนั้นจะขึ้นกับอายุการใช้งานของรถยนต์นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่ง โดยอัตราการลดหย่อนทางภาษีนั้นจะเริ่มตั้งแต่รถมีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไปตามอัตราดังต่อไปนี้รถยนต์อายุ 6 ปีลดหย่อนภาษี 10% รถยนต์อายุ 7 ปีลดหย่อนภาษี 20% รถอายุ 8 ปีลดหย่อนภาษี 30% รถยนต์อายุ 9 ปีลดหย่อนภาษี 40% รถยนต์อายุ 10 ปีลดหย่อนภาษี 50% ดังนั้นการเลือกใช้รถมือสอง จึงสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีรถยนต์ได้
  3. อุปกรณ์เสริมที่มากับรถยนต์มือสอง เนื่องจากผู้ที่เคยใช้งานรถยนต์ส่วนตัวมักมีการปรับแต่งรถยนต์ของตนเองให้นั่งสบาย และเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นอยู่เสมอ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ช่วยตกแต่งรถยนต์ให้เกิดความสวยงามน่ามอง ทำให้การเลือกซื้อ รถมือสอง จะช่วยให้ผู้ซื้อได้รับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เหล่านี้ตามไปด้วย กลายเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองได้
  4. ทราบข้อมูลของรถยนต์รุ่นนั้นได้ดี หลายครั้งที่การซื้อรถยนต์มือหนึ่งมาใช้งานแล้วพบว่ารถยนต์รุ่นนั้นเกิดปัญหาที่ทางผู้จัดจำหน่ายเองไม่เคยทราบมาก่อน อย่างปัญหาในระบบเกียร์ ปัญหาจากกลิ่นภายในเครื่องปรับอากาศที่ไม่สามารถแก้ไขได้ สิ่งเหล่านี้หลายครั้งกลายเป็นปัญหารุนแรงจนบริษัทผู้จัดจำหน่ายต้องเรียกคืนรถกลับไปแก้ไข แต่หากเป็นการซื้อรถยนต์มือสองมาใช้ก็จะทำให้ทราบข้อมูลปัญหาของรถยนต์รุ่นนั้น ๆ มาก่อนแล้ว เป็นการช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องเผชิญกับปัญหากวนใจต่าง ๆ เหล่านั้นอีกต่อไป
  5. ตัวเลือกราคาที่หลากหลายกว่า การตัดสินใจซื้อรถมือสอง นั้นมักมีให้เลือกหลายแหล่งจัดจำหน่ายและหลายช่องทางการซื้อขาย ผู้ที่สนใจจึงสามารถพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์มือสองในรุ่น ขนาดเครื่องยนต์ ระยะที่รถยนต์เคยใช้งานมาแล้ว รวมไปถึงการตัดสินใจในการตั้งราคาของผู้ขาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นรายละเอียดที่หลากหลายกว่าการเลือกซื้อรถยนต์มือหนึ่งเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองมีตัวเลือกให้พิจารณามากขึ้น จนได้รถยนต์คุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่ามากกว่าเดิม ยิ่งพิจารณาจากหลายแหล่งก็จะยิ่งเพิ่มข้อมูลในการเปรียบเทียบราคาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
  6. ลดภาระในกรณีที่ต้องใช้รถยนต์หลายครั้ง บางครั้งผู้ที่สนใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองก็มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อรถยนต์พร้อม ๆ กันหลายคัน โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจรายใหม่ที่จะต้องใช้รถยนต์เพื่อการขนส่งและประสานงานกับลูกค้า ทำให้การซื้อรถยนต์มือหนึ่งเพียงอย่างเดียวเป็นย่อมก่อภาระให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการเลือกใช้รถยนต์มือสองจึงช่วยให้สามารถคุ้มทุนได้รวดเร็วกว่า และเจ้าของธุรกิจยังสามารถนำเงินส่วนที่ลดลงนี้ไปลงทุนด้านอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ด้วยประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ จึงทำให้การซื้อรถมือสองมาใช้งานนั้นสามารถลดค่าใช้จ่าย ๆ ต่าง ๆ ให้กับผู้ซื้อได้อย่างมาก ซึ่งเงินลงทุนส่วนที่ลดลงนั้นเจ้าของรถสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น ๆ ได้อย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ แต่ก็ควรพิจารณาเลือกซื้อจากแหล่งจัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รถยนต์มือสองที่คุณภาพดีและเหมาะสมกับราคา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *